Rüyada İhlas Suresi Görmek | Ruyalar.net

Rüyada İhlas Suresi Görmek

Bir kimsenin rüyada ihlas suresini okuduğunu ve başkası tarafından okunup dinlediğini görmesi, halis bir itikat ve iman sahibi olduğuna veya olacağına, bu halis tevhit yoluna girerek günahlardan kaçınacağına ve tövbe ederek günahsız yaşamaya gayret edeceğine işaret eder.

İbn-i Sirin’in yorumu da şöyledir:

Bu sure-i celileyi oku­yan ve dinleyen kişi, tevhit yoluna yönelerek, bidat durumundan kaçınmak suretiyle kendisini günahlardan korur. Bu rüyadan sonra bir evladı olur şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada İhlas Sûresi’ni veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, yüce Allah’ı (c.c.) çok zikretmeye ve duanın kabul olmasına işâret eder.

Ayrıca o kimse İsm-i azama nâil olur ve onun duâsı kabul edilir, eğer o kimse mazlum ve korkaksa, Allah Teâlâ onayardım eder ve bütün ailesini defnetmeden kendisi vefat etmez.

Rüyada İhlas Sûresi’ni veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu gören kimsenin, Tövbe-i nasuh’a (işlediği günaha bir daha dönmemek veya tövbe eylediği günahı bir daha yapmamak için kesin niyet etmek ve bunda tam kararlı olmak) ve gerçek imana sahip olacağı da söylenmiştir.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!