Rüyada Haccamat Görmek

Rüyada kan aldırmak veya kan aldırdığını görmek, hayırla ve iyilikle yorumlanır.

Bazı rüya tabircilerine (yorumcularına) göre; rüyasında kendisinin haccamat olduğunu (kan aldırdığını) ve başka bi­rini haccamat etmiş (kanım almış) olduğunu görmek, iyi sa­yılır, hayra yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi, eğer layık ve ehilse, büyük bir memuriyete geleceğine işarettir. Eğer be­kar biri ise, evleneceğine işaret eder. Bazen de, bir sözleş­me yaparak imza atar. Ya da üzerine bir emanet alır şek­linde yorumlanır denmiştir.

Bir kimsenin rüyada haccamat olduğunu (kan aldırdığını) ve kanın da çıktığını görmesi, o sene içinde hasta olmayaca­ğına, sağlıklı olacağına ve eğer hasta ise, şifa bulacağına, hastalıktan iyileşeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında haccamat olduğunu görmek, kötülükten ve kor­kulardan kurtulmaya işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Bir kimsenin rüyada hacca­mat olayını görmesi şu cihetlere işarettir demiştir:

  • Emanetleri koruyup yerine vermeye,
  • Bir iş konusunda mukavele ve sözleşme yazmaya,
  • Yüksek bir memuriyete atanmaya,
  • Sevince ermeye, sevineceği bir olaya işaretle,
  • Büyük memurlarla dost ve arkadaşlık kurmaya,
  • Sünnete uygun hal ve davranışlara işaretle,
  • Adaletli davranmaya, hak ve hukuk gözetmeye işaret gibi hallere işaret olarak yorumlanır demiştir.

Hacerü’l Esved Görmek

Rüyada görülen Hacerü’l esved, hacca işâret eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i öptüğünü ve ona yüz sürdüğünü görmek, haccetmeye, dünya ve âhiret selâmetine ve geniş rızka delâlet eder. Hacerü’l esvede el sürdüğünü gören kim­se hacca gider.

İnsanların Hacerü’l esvedi kaybettiklerini ve yerini bulduklarını görse, o kimse kendisi­nin hidayette, insanlarında sapıklıkta oldukla­rını zanneder bir kimse olduğuna işâret eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i yuttuğunu görmek, insanları dinden uzaklaştırmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Hacerü’l-Esved’i kesti­ğini görmesi, halkı kendi görüşü üzerinde toplamaya delâlet eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i söküp kendisi için alıkoyduğunu görmek, Müslümanlıktan ayrı olarak bidat işlemede yalnız kalacağına işârettir.

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!