Rüyada Haccamat Görmek

Rüyada kan aldırmak veya kan aldırdığını görmek, hayırla ve iyilikle yorumlanır.

Bazı rüya tabircilerine (yorumcularına) göre; rüyasında kendisinin haccamat olduğunu (kan aldırdığını) ve başka bi­rini haccamat etmiş (kanım almış) olduğunu görmek, iyi sa­yılır, hayra yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi, eğer layık ve ehilse, büyük bir memuriyete geleceğine işarettir. Eğer be­kar biri ise, evleneceğine işaret eder. Bazen de, bir sözleş­me yaparak imza atar. Ya da üzerine bir emanet alır şek­linde yorumlanır denmiştir.

Bir kimsenin rüyada haccamat olduğunu (kan aldırdığını) ve kanın da çıktığını görmesi, o sene içinde hasta olmayaca­ğına, sağlıklı olacağına ve eğer hasta ise, şifa bulacağına, hastalıktan iyileşeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında haccamat olduğunu görmek, kötülükten ve kor­kulardan kurtulmaya işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Bir kimsenin rüyada hacca­mat olayını görmesi şu cihetlere işarettir demiştir:

  • Emanetleri koruyup yerine vermeye,
  • Bir iş konusunda mukavele ve sözleşme yazmaya,
  • Yüksek bir memuriyete atanmaya,
  • Sevince ermeye, sevineceği bir olaya işaretle,
  • Büyük memurlarla dost ve arkadaşlık kurmaya,
  • Sünnete uygun hal ve davranışlara işaretle,
  • Adaletli davranmaya, hak ve hukuk gözetmeye işaret gibi hallere işaret olarak yorumlanır demiştir.

Hacerü’l Esved Görmek

Rüyada görülen Hacerü’l esved, hacca işâret eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i öptüğünü ve ona yüz sürdüğünü görmek, haccetmeye, dünya ve âhiret selâmetine ve geniş rızka delâlet eder. Hacerü’l esvede el sürdüğünü gören kim­se hacca gider.

İnsanların Hacerü’l esvedi kaybettiklerini ve yerini bulduklarını görse, o kimse kendisi­nin hidayette, insanlarında sapıklıkta oldukla­rını zanneder bir kimse olduğuna işâret eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i yuttuğunu görmek, insanları dinden uzaklaştırmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Hacerü’l-Esved’i kesti­ğini görmesi, halkı kendi görüşü üzerinde toplamaya delâlet eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i söküp kendisi için alıkoyduğunu görmek, Müslümanlıktan ayrı olarak bidat işlemede yalnız kalacağına işârettir.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!