Rüyada Fırıncı Görmek

Rüyada fırıncı görmek, evlenmeye, evlada işaret olarak yorumlanır.

Rüyada fırıncı görmek, halkın işleriyle ilgilenen ve onların işlerine bakan bir adama (mesela muhtar) işaretle yorumlanır. Çünkü fırıncı o çevrenin (o mahallenin) ekme­ğini temin etmeye çalışan kişi demektir.

Bekar olan bir kimse rüyasında fırın görse, bu onun evle­neceğine, evli olan biri görse, bu onun bir evlat sahibi ola­cağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir fırıncı ile konuşup sohbet ettiğini gören ki­şi, kendi muhitinde (çevresinde) hayırlı bir yer yapmak is­tediğine işarettir şeklinde tabir olunur.

Rüyada fırıncı görmek, halkın işlerine vakıf bir adama, insanlara hizmet eden varlık sahibi bir kimseye işâret eder.

Yine rüyada fırıncı görmek, bekâr için ev­lenmeye; evliler içinde evlada işâret eder.

Bazen de fırıncı görmek, merhametli yö­neticiye, devlet reisine, onun hizmetine ba­kanlara, üzüntü, keder ve fakirliğe işâret eder.

Rüyada fırıncı görmek, neslin artmasına, rızkın bereketine, mal bolluğuna ve işlerin yolunda gitmesine de işâret eder.

Halkın işlerine vakıf bir kimseye yorumlanır. Bazen fırıncıyı görmek, kaçmaya ve uzaklaşmaya, bazen da nesli çok olan bir adama yorumlanır. Fırıncıyı görmek, bekar için evlenmeye, evliler için de evlada yorumlanır.

Rüyada fırıncıyı görmek, kaçmaya, uzaklaşmaya bazen de nesli çok olan kişiye delalet eder. Fırıncıyı görmek, bekar için evlenmeye, evliler için de çocuk sahibi olmaya işaret eder. Bazen de üzüntü ve sıkıntıya işaret eder.

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!