Rüyada En’am Suresi Görmek

Rüyada En’am Suresini okuduğunu veya baş­kası tarafından okunduğunu görüp işiten, dinleyen kim­senin bu rüyası, onun dünya ve ahiret saadetine ereceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır İbn-i Şirin.

Rüyada En’am suresini veya ondan bir parçayı okumak veya üzerine okunduğunu görmek, çoluk çocuğun selametine, dünya ve ahirette güzel rızıkla rızıklanmaya işarettir. Rüyada Enam suresini okuduğunu görmek; iyilik ve cömertliğe, yüce Allah’ın o kimseye merhametine, dünya ve ahiret rızkına yorumlanır.

Kirmani’nin yorumuna göre;

Hayvan bakımından büyük bir ser­vete ereceğine, örneğin sığır ve koyun cinsinden büyük bir hayvan sürüsüne sahip olacağına işaretle yorumlanmıştır.

Gafer-i Sadık (r.a)’ın yorumu ise;

Bu sureyi okuyan veya dinleyen kişinin Cenab-ı Hak tarafından ibadet sa­hibi olmasında başarıya erdirileceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada En’âm Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okumak veya üzerine okunduğunu görmek, çoluk çocuğun selâmetine ve korunmasına, dünya ve âhirette güzel rızıkla rızık- lanmaya ve mutluluğa işâret eder.

Rüyada En’âm Sûresi’ni okuduğunu görmek; iyilik ve cömertliğe,yüce Allah’ın (c.c.) o kimseye merhametine, dünya ve âhiret rızkına işârettir.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!