Rüyada Elbise Temizleyicisi Görmek

Rüyada elbise temizleyicisi görmek, iyiye ve hayra yorumlanır. Rüyayı gören kişinin, üzüntü ve kederden kurtulacağına işarettir denmiştir. Bazı yoruma göre de rüya sahibi bekar ise, evleneceğine işarettir den­miştir. Diğer bazı yoruma göre, rüya sahibinin eline bekle­mediği bir yerden para geleceğine işarettir denmiştir. Di­ğer bir yoruma göre ise, rüyada elbise temizleyicisi gör­mek rüya sahibinin tövbe edeceğine işarettir denmiştir.

Rüyasında elbisesini temizletmek için bir elbise temizle­me dükkanına gittiğini görmek, iyi sayılır. Rüya sahibinin yeni bir işe teşebbüs edeceğine ve bu girişiminden para kazanacağına işarettir. Kendisini bir temizleme dükkanın­dan çıktığını görmek, bulunduğu işten kazançlı çıkacağı­na işarettir.

Rüyada elbise temizleyicisi görmek, üzün­tü ve kederlerin gitmesine ve gönüllerde olan kin ve çekememezlik gibi şeylerin nâil olması­na işârettir.

Bazen de elbise temizleyicisi görmek, tür­kü söylemeye, oynamaya veya nikaha işârettir.

Elbise temizleyicisini görmek, başkasının işi için kendisini zahmete koymaya işârettir.

Elbise temizleyicisini görmek, elinde te­mizlediği elbisenin ve gidermiş olduğu kirin miktarınca birtakım kimselerin tövbe etmek suretiyle günâhlarından kurtulacağına işârettir.

Bazen de elbise temizleyicisi, eliyle zekat ve sadaka verilen veya onun vasıtasıyla mihnet ve sıkıntılardan kurtulan bir kimseye işârettir.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!