Rüyada Dalgıç Görmek

Rüyada dalgıç görmek, iyilik ve hayra kavuşulacağına işarettir. Mal ve mülk sahibi olunacağına da işarettir.

Bazı kere de rüyada dalgıç görmek, bir devlet başkanına işaretle tabir olunur. Rüyasında inci çıkarmak için denize daldığını gören kimsenin bu rüyası onun devlet hizmetine gireceğine işaret olarak yorumlanır. Çünkü dalgıç, zor ve çetin işlere pervasız (korkusuz) giren kimseye işarettir.

Yine rüyada dalgıç görmek, çetin işlere per­vasızca, gözü kapalı giren kimseye işâret eder.

Bazı kere de dalgıç görmek, öncü imamla­rın ve âlimlerin sözlerini kendine prensip edi­nen, mürşitlerin yoluna uyan ve halkın önderi olan büyük bir âlime işârettir.

Bazen rüyada görülen dalgıç, işin incelik­lerine vakıf olmaya ve zor olanı başarmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada dalgıç görmesi, devlet başkanı veya onun vekili ile tabir olunur. Yine dalgıcı görmek, faydasız olmakla bera­ber, bir devlet büyüğüne hizmet uğrunda can ve malını tehlikeye sokan bir adama işârettir.

Denize Daldığını Görmek

İnci çıkarmak gayesiyle denize daldığını görmek, devlet başkanının hizmetine girmeye işâret eder.

Bazı kere de inci çıkarmak gayesiyle deni­ze daldığını görmek, bir âlimden ilim talep etmeye veya tüccardan mal istemeye işârettir.

Rüyada denize dalıp bir inci çıkardığını görmek, devlet başkanı veya onun vekilleri tarafından gelecek mala veya ilim ve marifete işâret eder.

Rüyada denize dalıp bir şey çıkaramadığını görmek, ilim ve Kur’ân tahsilinde başarısızlığa işâret eder.

Rüyada denize dalıp bir inci çıkardığını gören, muradına nâil olur.

 

Rüyanla ilgili yorumları mı merak ediyorsun?

Rüyanı Bize Anlat

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!