Rüyada Cemaat Görmek

Bir kimse rüyada kalabalık bir insan topluluğu görse, Allah’ın rüyayı gören kişiyi koruduğu manasına gelir. Diğer tabirlere göre; cemaat, zarar ve ziyana işaret eder. Rüyada bir ölünün cemaat içinde görülmesi o kişiye Allah-ü Teâlâ’nın rahmet edeceği manasına gelir. Rüyada insan topluluğunu gören kimseye Allahu Tealâ Hazretleri imtihan ettiği şeyde merhamet eder ve onu korur. Rüyada bir ölünün cemaat arasında görülmesi, ölünün mağfiret edilip Hakkın rahmetine erişmesidir.

Rüyasında cemaat (insan topluluğu) gören kişiye, Cenab-ı Allah rahmet ve merhamet eder ve onu (rüyayı gören kişiyi) koruyup muhafaza eder şeklinde yorumlanır.

Bazı yoruma göre: Rüyasında cemaati (insan topluluğunu) bir hastanın yanına girdiğini görmek, korku ve şiddet ge­rektiren şeye işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada bir ölünün, cemaat arasında olduğunun görülme­si o ölünün Cenab-ı Allah’ın mağfiretine kavuşmuş oldu­ğuna ve Allah Teala’nın rahmet ve merhametine ermiş ol­duğuna işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada insan topluluğunu gören kişiye, Allah Teâlâ merhamet eder ve onu korur.

Bazen cemaat görmek, ödenmesi lazım gelen şeyi ödemeye, zarar ve ziyana işârettir.

Bazen de cemaat görmek ve cemaatin hasta kimse yanına girdiğini görmek, korku ve şiddetlere delildir.

Rüyada bir ölünün cemaat arasında gö­mülmesi, o ölünün mağfiret edilip Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine mahzar olduğuna işâret eder.

Yine cemaat, selamet ve kolaylığa, işlerin düzgünlüğüne ve insanlarla iyi geçinmeye işârettir.

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!