Rüyada Akciğer Görmek

Rüyada akciğeri kötü durumda görmek, ölüme; iyi durumda görmek ise uzun ömre işarettir.

Rüyada akciğer görmek, genellikle sevinç ve ferah­lıkla yorumlanır.

 • Rüyasında kendisine bir akciğer verildiğini görmek, vereni tanıyorsa, ondan sevineceği bir haber alır ve ondan fayda ve yarar görür. Şayet ciğer vereni tanımıyorsa, bilmediği birinden sevinçli bir haber alacağına işarettir.
 • Rüyasında sağlam bir akciğer görmek, uzun ömürlü oluna­cağına (ömrün uzamasına) işarettir.
 • Rüyada bozuk akciğer görmek ise, kısa ömre (ömrün kısalı­ğına) işarettir.
 • Rüyada birine akciğer verdiğini görmek, rüyayı gören kim­se, verdiği kimseye bir iyilik yapacağına işaret eder.
 • Rüyada tanımadığı bir kimseye akciğer verdiğini görmek, in­sanlara hayır ve iyilik yapar şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında akciğerinin yaralanmış olduğunu görmek, üzün­tüye, keder ve sıkıntıya işaretle yorumlanır.
 • Rüyasında iki akciğeri olduğunu görmek, refah ve sevinci­nin kat kat artacağına ve mutluluğun doruğuna erişeceği­ne işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Rüyada akciğerde görülen acı ve hastalık, üzüntü ve kede­re işarettir.
 • Akciğerin büyüdüğünü görmek sevincin artmasına, küçül­müş olduğuna görmek ise, üzüntü ve kederinin artmasına işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyada görülen akciğerin sağlam ve sağlıklı oluşu, uzun ömürlü olmaya, akciğerin sağlıksız ve arızalı görülmesi ise, ömür kısalığına işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında akciğerinin iyi bir durumda gören kimsenin ömrü uzun olur. Akciğerini kötü bir durumda gören kimse­nin ömrü kısa olur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kendisine akciğer verildiğini görmek, eğer vereni tanıyorsa, ondan sevine­ceği bir haber almaya ve menfaate delâlet eder. Eğer tanımıyorsa, bilmediği birinden kendisine sevineceği bir iyilik ile tabir olunur.

Rüyada görülen akciğer umumiyetle ömür ile tabir edilir.

Kişinin kendi akciğerini sağlıklı görmesi, uzun ömre; onun koktuğunu ve lekelendiğini görmesi kısa ömre yorumlanır.

Rüyada görülen akciğer, ruhun mahallidir. Bu sebeple bir kimse rüyada kendi akciğerinin kötü koktuğunu görse, artık o kimsenin ömrü­nün bittiğine delâlet eder.

Akciğerin sağlamlığı uzun ömre, onun bozukluğu ise kısa ömre delâlet eder.

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!