Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

T

Kategorisi

T harfi ile başlayan rüya tabirleri.

Rüyada Tilki Görmek

Rüyada tilki görmek, hileci, düzenci bir erkek veya kadınla yorumlanır. Bir tilki tuttuğunuzu görmek, tilki huylu birisiyle münasebette bulunulacağına, tilkiyle uğraştığınızı görmek, hilekar birine düşmanlık etmeye, tilki ile oyna...

Rüyada Tin Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuyan veya dinleyen kimsenin rızkı bol olur, yaptığı işler beğeni görür, kısmeti bol, ömrü uzun olur, dünya ve ahiret ile ilgili dilek ve muradı gerçekleşir, şeklinde tabir olunur. Rüyada Tin Sûresi'ni veya...

Rüyada Torik Balığı Görmek

Rüyada torik balığı görmek, evinizde ve işinizde bolluk ve bereket olacağına, evinizden misafirinizin hiç eksik olmayacağına, sağlık ve sevinç içinde bir sene geçireceğinize işarettir....

Rüyada Tohum Görmek

Rüyada bir tarlaya tohum serptiğinizi görmek, yakında bir erkek evlat sahibi olacağınıza ve istikbalde bu çocuğunuzun size çok faydasının dokunacağına, tohum veya taneli hububatı değirmende öğüttüğünü görmek, birçok zahmetli işler...

Rüyada Topal Görmek

Rüyada topal birisini görmek, ümidinizin boşa çıkacağına, üzüleceğinize işarettir. Rüyada topal bir adam görmek,  iş düzeninin bozulacağına ve dolayısıyla sıkıntıya düşmeye işaretle tabir olunur. Rüyasında kendisinin topalladığ...

Rüyada Torpil Görmek

Rüyada torpil görmek, kuvvet huzur ve emniyet, şeref, memuriyet, büyüklük, sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmaya, refah ve saadete yorumlanır....

Rüyada Toprak Çanak Görmek

Rüyada toprak çanak veya toprak kase görmek size yardımcı olan hizmetçi bir kıza veya hizmetçi bir delikanlıya (çocuğa) işaret olarak tabir olunur. Bazen rüyada toprak çanak görmek, rüya sahibinin gerek bizzat kendi evladından,...

Rüyada Toprak Küreği Görmek

Rüyada toprak küreği görmek, evde her işe yardımcı olan, her işe yarayan hizmetçiye işarettir. Yardım ve işe yarayan bir duruma işarettir, şeklinde yorumlanır....

Rüyada Torna Görmek

Rüyanızda torna görmek, işlerinizde çalıştırdığınız biri sizin yokluğunuzda kendisine menfaat sağlamak sizi zarara uğrattığına size zarar verdiğine işaretle yorumlanır....

Rüyada Torun Görmek

Rüyada torun görmek, uzun ömürlü olacağınıza ve mutluluk içinde yaşayacağınıza işarettir. Rüyasında torununu gören kimse, mal-mülk sahibi olur veya müjdeli bir haber alacağına işaret olarak yorumlanır. Bazı kere de rüyada torun...

Rüyada Tıraş Olduğunu Görmek

Bir kimse kendi eliyle başını tıraş ettiğini görse, bu kimsenin gördüğü bu rüyayı, onun borcunu veya borçlarını ödeyeceğine veya ödeyebileceğine işaret ile tabir olunur. Bazı kere de, rüyanızda tıraş olduğunuzu görmek, üzüntü v...

Rüyada Tulum Görmek

Rüyada tulum görmek, çeşitli şekillerde yorumlanır. Rüyada tulum görmek, mal konulan bir muhafaza kabına veya ilme işarettir. Rüyada görülen tulum, içine mal konan kaba, insanın karnına yahut malaya da bayağı bir insana işâret...

Rüyada Tur Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, iyi bir evlilik yapacağına ve mutlu olacağına ve çok çok hayırlı işler yapacağına işaretle tabir olunur. Rüyada Tûr Sûresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek;...

Rüyada Turunç Görmek

Rüyada turunç görmek, şer veya fitneye, üzüntü ve kedere, sıkıntı ile beraber zahmet ve meşakkat çekmeye ve güzel bir kadına işâret eder. Bekârın turunç görmesi, güzel ve zengin bir kadınla evlenmesine delâlet eder. Rüyada g...

Rüyada Tuzak Görmek

Rüyada bir tuzağa düşürüldüğünü görmek, düşman tarafından size asla kötülük yapılamayacağına ve size yapılmak istenen kötülüklerin kendilerine yapılacağına yorumlanır. Rüyada tuzak görmek, pek hayırla yorumlanmaz. Ge­nellikle o...

Rüyada Tüccar Görmek

Rüyada tüccar (esnaf) görmek, genellikle hayra yorulur. Fakirlikten kurtulma, ihtiyaçların görülmesi bol para yüksek rütbe, makam elde etme gibi hayırlı işlerle tabir edilir. Rüyada tüccar görmek, itibar kazanmaya, hatırı sayıl...

Rüyada Tüfek Görmek

Rüyada tüfek görmek, iyi ve hayır ile yorumlanmaz. Akraba ve dostlar arasında dargınlık, kırgınlık gibi iyi olmayan şeyler ile yorumlanmıştır. Rüyada tüfek görmek, düşmanla tabir edilir. Tüfeğini ateşlediğini görmek, düşmanı...

Rüyada Tükürük/Tükürdüğünü Görmek

Rüyada yere tükürdüğünüzü görmek, fena söz söylemeye yorumlanır. Bir duvara tükürmek haram mal toplan maya kırda tükürmek tarla ve çiftlik almaya işarettir. Rüyada tükürük görmek, o kişinin malı ve kuvvetine işâret eder. Baz...

Rüyada Tabanca Görmek

Rüyada tabanca görmek, çeşitli şekilde yorumlanır. Tabancayı kullanmak bir iftira tehlikesiyle yorumlanır. Tabanca satın almak ise dedikoduya delalet ederken, tabanca temizlediğini görmek, yeni bir iş girişimine işaret eder....

Rüyada Tabaka Görmek

Rüyada sigara tabakası görmek, sevinçli sürprizlerle karşılaşıp memnun ve hoşnut olacağınıza işarettir. Bazen de tabaka görmek, rüya sahibinin katıldığı bir toplantıda kendisini ilgilendiren meselelerin ortaya çıkacağına ve bu...

Rüyada Tabak Görmek

Rüyada tabak görmek, çok şanslı bir kadına, mala ve kadın için yüksek şahsiyet sahibi birisi ile görüşmeye, feraha, sevince işaret olarak yorumlanır. Tabak bulduğunuzu, aldığınızı görmek, herhangi bir sebepten dolayı sevineceği...

Rüyada Tüy Görmek

Kişinin rüyada bir tüy görmesi, mal ve menfaate işarettir. Rüyasında tavuk tüyü görmek, mal elde etmek, mala ka­vuşmakla, mal sahibi olmaya işaretle yorumlanmıştır. Rüyada sığırcık kuşunun tüyünü görmek, mala kavuşmaktır. Di...

Rüyada Timsah Görmek

Rüyada timsah görmek, hayırla tabir edilmez. Genellikle timsah, düşmanlık simgesidir. Rüyada timsah görmek, zalim, gaddar, kuvvetli düşman ile yorumlanır. Rüyada bir timsah tuttuğunu yahut eline geçirdiğini görmek, böyle bir ad...

Rüyada Toka Görmek

Rüyada toka görmek, bir dedikoduya hedef olarak bundan çok üzüntü duyacağınıza işarettir. Rüyanızda toka görmek, bir kimseden emanet bir şey alacağınıza işaretle tabir olunur. Bazen de rüyada toka görmek, sizin hakkınızda bi...

Rüyada Tiyatro Görmek

Rüyada tiyatro görmek, parlak ve görkemli görünüş ve davranışlardan korunmaya, aksi halde hayal kırıklığına uğrayıp aldatılmak durumunda kalınacağına işarettir. Rüyada tiyatro görmek, parlak görünüşlerden sakınmanız gerektiğine...

Rüyada Terlik Görmek

Rüyada terlik görmek veya giymek eski bir dostunuzun sizi bulmak ve görüşmek için çabaladığına yorumlanı...