Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Ş

Kategorisi

Ş harfi ile başlayan rüya tabirleri.

Rüyada Şiş ve Verem Görmek

Bedeninde görülen şişlik ve verem o kişinin daha kuvvetli olmasına, bilgisinin artmasına işarettir. Bazı yorumculara göre şişlik kibirlenmeye ve batıl işlere yorumlanır....

Rüyada Şerden Çekindiğini Görmek

Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmeye, düşmanı yenmeye işaret eder....

Rüyada Şarkıcı Görmek

Rüyada şarkıcı görmek, ferahlığa, bazen bir yerden diğer bir yere nakletmeye ve bazan da vaiz'e yorumla...

Rüyada Şanlı ve Şerefli Olduğunu Görmek

Rüyasında şanlı ve şerefli olduğunu görmek rüya sahibinin kıymetten düştüğüne işaret eder....

Rüyada Şap Denizi Görmek

Uzak yolculuklara, kârlı ticarete y...

Rüyada Şükretmek

Rüyada Allah’a (c.c.) hamd (şükür) etmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işârettir. Rüyada Allah Teâlâ’ya (c.c.) şükretmek, kuvvete, mala, hayır ve berekete, ucuzluğa, bolluk ve sevaba nâil olmaya işârettir. Rüyada Allah’a (c.c.)...

Rüyada Şişliklerin İndiğini Görmek

Vücudunda veya azalarında bir şişkinlik görmek zengin olmaya, vücudunu şişmiş veya pişmiş görmek ise kuvvetli olacağınıza ve düş­manınıza kaşı zafer bulacağınıza işâret eder. Bir kimsenin rüyada bedeninde şişlik gör­mesi, o kimse...

Rüyada Şiddet ve Darlık Görmek

Rüyada kendisine şiddet ve darlık isabet ettiğini görmek, fakir olmaya işârettir. Bazen rüyada şiddet ve darlık isabet etti­ğini görmek, rüya sahibinin hastalanmasına, düşmanlık ve fitneye düşmeye işârettir.  ...

Rüyada Şıklık Görmek

Rüyada şık giyindiğini görmek, evlenmeye ve sevinmeye işâr...

Rüyada Şeytan Taşlamak

Rüyanızda şeytan taşlamak, düşmana galip gelmeye ve güzel amel işlemeye işârettir. Rüyada şeytana küçük taşlar attığını gör­mek, borç ödemeye, namaz ve oruç borcunu yerine getirmeye işârettir....

Rüyada Şerden Kaçmak

Rüyada şerden ve kötülükten kaçtığını görmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye ve düşman üzerine galip gelmeye işârettir. Rüyada şerden kaçtığını görmek, hayır kapı­larına yönelmeye ve güzel amellere işâret eder....

Rüyada Şehzade Görmek

Rüyada bir Osmanlı şehzadesini görmek, izzet ve şerefe, kuvvet ve kudrete ve güzel bir isimle anılmaya işâret...

Rüyada Şehvet Görmek

Rüyada nefsin istek ve arzusunu yerine getirdiğini görmek, azaba müstehak olanların fiillerini işlemeye ve öteki dünya için yaptıkla­rınıza dikkat etmeniz gerektiğine yorumlanır. Rüyada şehvetinin ve nefsinin peşinde koştuğunu gö...

Rüyada Şebnem Görmek

Rüyada şebnem görmek, refah, saâdet ve mutluluğa işâr...

Rüyada Şaşırmak

Rüyada hayrete düşüp, şaşıp kaldığını gör­mek, gaflete düşmeye, onu şeytanın sapıtma­sına işârettir. Bazen rüyada herhangi bir şey karşısında şaşırıp hayrette kalmak, dünyaca hayrette kal­maya ve âhirette güzel bir neticeye işâre...

Rüyada Şaşı Görmek

Rüyada şaşı olduğunu görmek, ahdi boz­maya, verilen bir sözden dönmeye işâretti...

Rüyada Şamarlamak

Rüyada şamarlamak, gafletten ikaz etmeye ve menfaate işâret eder. Bir kadının rüyada el ayası ile kendi yüzü­ne vurduğunu görmesi, çocuk doğurmaktan ümidini kestikten sonra, bir erkek çocuk do­ğurmasına işârettir. Rüyada bir kim...

Rüyada Şaka Yaptığını Görmek

Rüyada şaka yaptığını görmek, halk tara­fından kendisiyle alay edilmesine işâretti...

Rüyada Şahitlik Görmek

Rüyada şahitlik yaptığını görmek, verdiği sözü yerine getirmeye, yemin ettiği şeyi yap­maya, verilen bir vazifeyi yerine getirmeye ve borcunu ödemeye işârettir. Yapması gereken bir şahitliği yapmaktan kaçındığını veya yapmadığını...

Rüyada Şafak Vaktini Görmek

Rüyada şafak vaktini görmek, istenilen arzu ve murada ermekle yorumlanır. Şafağın kaybolması işinin kaybedilme sine şafak görmek,genellikle sevinç, refah ve nimet ile yorumlanır. Rüyada sabah şafak söktüğünü görmek, ferahlığa iş...

Rüyada Şükür Secdesi Görmek

Rüyanızda Allah’a şükür secdesi yapmanız, rızkınızın, kazancınızın artacağına işarettir. Allah’a şükür için secde yaptığınızı görmeniz, sıkıntı ve yokluktan kur­tulacağınıza işaret olarak yorumlanır. Rüyasında şükür secdesi yaptı...

Rüyada Şüphe Görmek

Rüyasında şüpheye düştüğünü görmek, pek iyiye yorumlanmaz. Rüyasında din hususunda şüphe ettiğini görmek, ara bozuculuk, hile yapmak gibi kötü şeylere işaret ol­makla birlikte, namuslu olan değerli hanımı hakkında da şüphe ederek...

Rüyada Şura Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediği­ni görmek, uzun ömürlü olmaya (ömrünüzün uzun olacağı­na), hastalıktan selamette olmaya, sağlıklı bir hayatı ola­cağına, Allah’ın katında değerli ve kıymetli olan kulların­dan biri oldu...

Rüyada Şuayb Peygamberi Görmek

Rüyada Hz. Şuayb Peygamberi görmek, işlerinizin iyi gitmeyen ve gerileyen bu işlerinize bir dostunuz veya oğullarınızdan birileri yardım elini uzatıp işlerinizi çok güzel bir şekilde yoluna koyarak sizi rahat bir dünya yaşa­mına k...

Rüyada Şit Peygamberi Görmek

Rüyasında Hz. Şit Peygamberi gören kimsenin bu gördüğü rüyası, Cenab-ı Allah’ın takdir ve lütfu ile nimet­lere ereceğine, sevinçli bir hayata kavuşacağına, çoluk ço­cuğuyla bu güzel hayatında nimetler içinde, güzel yaşam­ları, güz...

Rüyada Şişeci Görmek

Rüyada şişeci görmek, yalancı, yalan söyleyen ve ka­dınları aldatan bir adamı temsil eder veya ahmak, kendi kendini beğenen zavallı bir adama işaretle de tabir olunur. Rüyada şişeci görmek, geçiminin pâk ve temiz olmasına, halka...