Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

M

Kategorisi

M harfi ile başlayan rüya tabirleri.

Rüyada Minber Görmek

Rüyada cami minberi görmek, nimet ve devlete ka­vuşmakla yorumlanır. Minberi harap bir vaziyette gör­mek, dinen ve inanç yönünden zayıflıkla yorumlanır. Bir kimsenin rüyada minber merdivenlerine çıktığını ve minber üzerinde hal...

Rüyada Minare Görmek

Rüyada minare görmek, minare tamir etmek mevkiinizin yükseleceği şeklinde yorumlanır. Rüyanızda minare görmek, yüksek itibar sahibi, ol­gun ululuğa layık bir kimse olacağınıza işarettir. İbn-i Sirin'in yorumu şöyledir: Rüyad...

Rüyada Müezzin Görmek

Rüyada müezzin görmek, hayırla yorumlanır. Rüyanızda kendinizin müezzin oluşunuzu görmek, iyiliğe ve hayra yorumlanır. Bir kimsenin rüyada kendisinin minareye çıkıp ezan oku­duğunu görmesi, hayra işaret eder. Bu rüya Hac aylarınd...

Rüyada Muz Görmek

Muz görmek, gizli bir mala ve evlada ya da yeni bir aşka işaret eder. Rüyada muz yediğinizi görmek, maddi ve manevi zengin olacağınıza işarettir. Muz almak, ve bulmak bol kazanç sağlayacağınıza işarettir. Muz satmak, kaybetmek her...

Rüyada Mushaf Görmek

Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, mirasa konacağınıza ve helal para kazanacağınıza işaretle yorumlanır. Rüyada Mushaf görmek, genellikle hayra yorulur. Saadet ve selamete işarettir. Mushaf ve Mushaf-ı Şerif, Kuran’ın tamamına ve...

Rüyada Mürekkep Görmek

Mürekkep görmek, geçim için gayret sarf ederek çalışmaya, böylece muradınıza ereceğinize işaret eder. Rü­yada mürekkebin döküldüğünü görmek, zarara uğramaya yorum­lanır. Siyah mürekkep önemli haber, mavi mürekkep önemli açık­lamal...

Rüyada Mühür Görmek

Rüyada mühür görmek veya bir vesikaya mühür basmak bugünlerde çok dikkatli hareketlerde bulunacağınıza, aynı zamanda biraz daha dikkatli olmanız gerektiğine işaret eder. Rüyada mühür görmek, selamet ve güvende olduğu­nuzun işar...

Rüyada Maymun Görmek

Rüyada maymun görmek, büyük bir günah işleyen adama işarettir. Bazı rüya tabircilerinin yorumuna göre, rüyada maymun görmek, her türlü ayıbı işleyen, kendisin­de her tür ayıbın bulunduğu bir adama işaret eder. Rüyasında maymun...

Rüyada Meclis Görmek

Bir kimse rüyasında kendisini bir mecliste, bir top­lantı yerine görse, bu rüyası onun dünya işlerine ve boş laflar, faydasız sözler peşinden gittiğine işarettir. Rüyada kendinizi bir mecliste halka nasihat eder­ken görmek, bu...

Rüyada Mecusi Görmek

Rüyada görülen Mecusi, değersiz işlere, haksızlık ve batıl fikirlere işaret ile yorumlanır. Rüyada yaşlı (ihtiyar) bir Mecusi görmek, düşmana işarettir. Rüyasında kendisinin Mecusi olduğunu görmek, büyük bir günaha işaretle tab...

Rüyada Medine-i Münevvere Görmek

Rüyada Medine-i Münevvere’yi gör­mek, hayra ve iyiliğe işarettir. Rüyasında Medine-i Münevvere’yi gören kimsenin, dünya ve ahiret işlerinin çok iyi bir şekilde yolunda gideceğine işarettir. Bazı rüya tabircilerinin yorumuna göre...

Rüyada Manastır Görmek

Rüyada manastır görmek, hastalığa işarettir. Rüyada manastır görmek, inzivaya, yalnızlığa işarettir. Rüyasında manastır gören kimse, hasta ise, ölür, ve­ya öleceğine, veya dünya zevklerinden mahrum olacağına işaretle tabir olunur....

Rüyada Manifaturacı Görmek

Rüyada kendinizi bir manifaturacı mağazasında görmek, erkek için başarı ile ticari teşebbüse, kadın­lar için eğlenceye işaret olarak yorumlanır. Rüyada manifatura malzeme ve çeşidi, manifatura eşyası görmek, tutumlu olmak istediği...

Rüyada Mahzen Görmek

Rüyada mahzen görmek, hamile olan anaya veya terbiyeci ve hamile bir kadına işaretle yorumlanır. Mah­zen de kapalı kaldığını görmek, fakirliğe düşeceğinize işa­rettir. Mahzen, hastalıktan kurtuluşa da işarettir. Rüyada mahzen gör...

Rüyada Mescid Görmek

Rüyada mescit görmek, alim bir kimseye işarettir. Rüyasında mescit yaptığını görse, hayra ulaşır, sünnetleri yerine getiren, akrabalarını ziyaret eden, eğer ehilse, ha­kim olmaya işarettir, şeklinde tabir olunur. Rüyasında bir...

Rüyada Mescid-i Aksa Görmek

Rüyasında Mescit-i Aksa’da (Beytül Mukad­des 'de) namaz kıldığını gören kimse, bir mirasa kavuşur veya iyilik yapan ve ihsan sahibi bir kimse olacağına işa­retle tabir olunur. Rüyasında kendisinin Mescit-i Aksa’da abdest aldığını...

Rüyada Mest Görmek

Rüyada ayağa giyilen mest görmek, iyi bir evlilik yapa­cağınıza, mutlu olacağınıza işaretle tabir olunur. Rüyasında kış başlangıcında ayağında mest olduğunu görmek, iyilik ve hayra, kışın sonunda ve yazın görmek, üzüntü ve kede...

Rüyada Mekke-i Mükerreme Görmek

Rüyada Mekke’yi görmek, hayırla yo­rumlanır. Rüyasında Mekke-i Mükerreme’yi gören kimse, hayra ve nimete kavuşur ve malı artar, zenginleşir, şeklin­de tabir olunur. Rüyasında Mekke-i Mükerreme’yi harap bir şekilde gören kimseni...

Rüyada Mektup Görmek

Rüyasında bir mektup eline geçtiğini görmek, pek yakında dostlarından bir mektup veya bir haber alacağını­za veya yeni hayırlı bir işe başlayacağınıza işaretle eder. Rüyada mektup görmek, yakında bir aşk veya bir dost mektubu a...

Rüyada Melek Görmek

Rüyada melek görmek, hayra ve iyiliğe yorulur. Rüyasında bir mahalle (bir yere) melek indiğini görmek, o mahallin (o yerin) halkına bir hayır gelir ve onlar bir nime­te kavuşurlar ve gamdan kederden ve sıkıntıdan kurtulur­lar,...

Rüyada Meme Görmek

Rüyada görülen meme, rüyayı görenin zevcesine (hanı­mına) ve kız evladına işaretle tabir olunur. Bir erkek, rüyasında iki memesinde süt olduğunu görse, rüyayı gören bu kimse, eğer fakir ise, zengin olur veya ola­cağına ve ömrün...

Rüyada Meyve Görmek

Rüyada ağaçtan yeni koparılmış meyve görmek veya yemek, çok hassas bir kalbiniz olduğuna ve ruhunuz itibariy­le devamlı olarak aşk ve his duygularında yaşayacağınıza işarettir. Mevsimsiz meyveler görmek,birisinin intikamına ve kin...

Rüyada Menekşe Görmek

Rüyada menekşe görmek, bir kadın yüzünden menfaat ve fayda göreceğinize işaret sayılır. Koparılmış menekşe görmek, hüzün ve kedere işaret eder. Bir kadın menekşe koparıp kocasına verdiğini görürse kocasından boşanıp ayrılacağına,...

Rüyada Mezbaha Görmek

Rüyada mezbaha görmek, sevinçle yorumlanır. Başka bir yoruma göre de yakınlarınızla aranızın açılaca­ğına yorulur. Rüyada mezbaha görmek bazılarına göre her ne kadar se­vince ve ihtiyaçları görmeye yorumlanırsa da, bazı yo­rumc...

Rüyada Merdane Görmek

Rüyada görülen merdane, sıkıntıya işaret eder. Rüyada hamur açma merdanesi görmek, bolluk ve berekete; kırık ise ekmeğin pahalılaşmasına işâret eder. Rüyada tarım makinelerindeki merdaneyi çalışır vaziyette ve sağlam görmek,...

Rüyada Merdiven Görmek

Bir kimsenin rüyada merdiven görmesi, işlerinde doğruluk ve selamete dünya ve ahirette yüksek mertebe ve mutluluğa işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Bunun­la beraber rüyada merdiven görmenin hayli değişik yo­rumları vardır. Ünl...