Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

İ

Kategorisi

İ harfi ile başlayan rüya tabirleri.

Rüyada İrin Görmek

Rüyada irin görmek, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bazı tabir ve yorumcular, rüyada görülen irin, rüya sahibi­nin hal ve durumunda bazı karışıklıkların olduğuna işaret eder şeklinde yorumlamışlardır. Bazı yorumculara göre i...

Rüyada İsa Görmek

Bir kişinin rüyada Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hz. İsa (Aleyhisselam)'ı görmesi, rüya sahibinin hayırlı ve mübarek bir kişi olduğuna işaret eder. Çünkü Allah'ın peygamberleri insanların en hayırlılarıdır, en hayırlı in­sanlar...

Rüyada İshak A.s Görmek

Bir kimsenin rüyasında İshak peygamberi görme­si, rüya sahibi kişinin önce kısa bir dönem üzüntü ve kede­re düşeceğine fakat, sonunda bu üzüntü ve kederden kur­tulacağına ve selamete ereceğine işaretle yorumlanmıştır. Bazı yoru...

Rüyada İsmail A.s Görmek

Bir kimsenin rüyada İsmail peygamberi görme­si, rüya sahibi kişinin kadir kıymetinin, değerinin ve şe­refinin yükseleceğine işaret eder denmiştir. Bu rüyayı gö­ren kişinin muradına kavuşacağına ve dünyevi ihtiyaçları­nın yerine ge...

Rüyada İstemek

Bir kimsenin rüyada bir başka kimseden bir şey iste­diğini görmesi, rüya sahibi kişinin bir hususta talebe olaca­ğına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Bazı yoruma göre, rüyada bir kimseden bir şey istediğini ve bir şeyler s...

Rüyada İstiğfar Görmek

Rüyada istiğfar (tövbe ve istiğfar) ettiğini görmek ge­nellikle hayra ve iyiliğe işaret olarak yorumlanmıştır. Bir kimsenin rüyada tövbe-i istiğfar ettiğini görmesi, Cenab-ı Hakk tarafından nail olacağı yardım ve belalardan kurtul...

Rüyada İş Görmek

Bir kimsenin rüyasında işini düşündüğünü ve işini görmesi, işinde oluyormuş görmesi, mertebe ve derecesinin yüksek olduğuna, işlerinin yolunda ve düzen içinde gittiğine işa­ret eder. Kişinin rüyada iş görmesi, mevki ve makamının a...

Rüyada İyilik Görmek

Bir kimsenin rüyada iyi ve güzel bir şey gör­mesi, büyük bir hayra ermeye işarettir. Yine rüyada her şeyin ve her nesnenin iyisini görmek de böyle yorumlanır. Bir kişinin rüyada fakir ve yoksul kişiye veya kişilere iyilik ettiğ...

Rüyada İmam Görmek

Rüyada cami imamı görmek, iş ve memuriyet haya­tında iyi bir mevki sahibi olacağınıza işarettir. Rüyada İmam-ı A’zam efendimizi görmek çok çok hayır ve iyiliklerle tabir edilir. Hayırlı evlat, itibar sa­hibi olmak, dindarlık ve fe...

Rüyada İp Görmek

Rüyada ip görmek, bir kaç defa evlenmeye ve iyiliğe işa­ret eder. Örülmüş ip iyi haberlere işarettir. Elinizde bir ip tut tuğu­nuzu görmek, iş hayatınızda başarıya ve gönül işlerinizde mutlu sonuçlara yaklaştığınıza, herhangi bir...

Rüyada İnek Görmek

Rüyada inek görmek, çeşitli şekilde yorumlanır. Rüyada inek sütü içmek zengin olmaya delalettir; görkemli bir inek almak, zengin bir kadınla evleneceğine işarettir. Bu rüyayı kadın görse evleneceğine işarettir. Erkek görse zengin...

Rüyada İncir Görmek

Rüyada incir görmek değişik şekillerde yorumlanmıştır. Bazılarına göre; rüyada incir görmek, helalinden elde edi­len ve kazanılan mal ve rızka ve menfaat elde etmeye işa­retle yorumlanır denmiştir. Rüyasında incir satın aldığını g...

Rüyada İbrik Görmek

Günahkâr bir kimsenin rüyada ibrik gör­mesi, tövbe etmeye işâret eder. Hamile olan bir kadının riyada ibrik gör­mesi, erkek çocuğa işârettir. Rüyada ibrik görmek, gizli sırları bilen bir erkek çocuğa da işâret eder. Rüyada abde...

Rüyada İhtiyar Görmek

Rüyada ihtiyar bir adam görmek, ihtiyara selam vermek, ihtiyarın ardından yürüyerek evine gitmek gidenin mevkice yükseleceğine, rüyada genç görmek, büyük bir üzüntüye tutula­cağınıza veya bir yakınınızdan ölüm haberi alacağınıza i...

Rüyada İbadet Ettiğini Görmek

Rüyada ister farz isterse sünnet olsun Allah (c.c.) için ibadet etmek, hayra, doğru yolu bulacağına, dünya ve âhiret saâdetine erişme­ye işâret eder. Bazen de Allah (c.c.) için ibadet etmek, Allah'a (c.c.) yakınlığa, doğru yola...

Rüyada İflas Etmek

Rüyada iflas ettiğinizi görmek, işlerinizin bozulaca­ğına, fakir düşeceğinize işaret sayılır. Bir tüccarın iflas ettiğini gör­mek, o tüccarın işlerinin bozulacağına ve itibarının sarsılacağına yorumlanır. Rüyada iflas ettiğinizi g...

Rüyada İdam Görmek

Rüyada idama mahkum edilmek mevki ve şeref ka­zanmaya işaret eder. Asılmak suretiyle idam edildiğini görmek, işinde mesleğinde ilerleme, kazanca ve mal, servet sahibi olmaya işa­rettir. Asıldığınızı fakat ipinizin koparak yere düş...

Rüyada İçki Görmek

Rüyada herhangi bir içki imal etmek son günlerde kimseden akıl almadan kendi dilediğiniz gibi hareket edeceğinize, özgürlüğe işarettir. Rüyada görülen içki, deliliğe; kendisini hissetmek ve düşünmekten alıkoyan bir üzüntü ve ke...