Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

İ

Kategorisi

İ harfi ile başlayan rüya tabirleri.

Rüyada İkramiye Görmek

Rüyada ikramiye görmek, kişinin hak ettiği sonuçları eninde sonunda alacağına yönelik işaretler içerir. Büyük bir mutluluk yaşayacak ve rahata erecek olan kişi, iş ve eğitim hayatında önemli başarılar elde edecek, b...

Rüyada İtiraf Görmek

Rüyada itiraf görmek, rüya yorumcuları tarafından farklı şekillerde tabir edilmektedir. Bazı rüya yorumcuları bu tarz rüyaları kişinin çalışma hayatında bir başarıya ve mevkiye erişeceği, hem üstleri hem de astları tarafından takd...

Rüyada İnşaat Görmek

Rüyada inşaat görmek, hayırlı ve güzel olaylara yorulur. Rüyayı gören kişinin işlerinin sürekli hayırlı olaylara vesile olacağına, yaşamda güzel bir ilerlemenin söz konusu olacağına yönelik işaretler mevcuttur. Rüyasında inşaat gö...

Rüyada İnsan Vücudu Görmek

Rüyada bedenin temiz ve kuvvetli görül­mesi, din ve insanın kuvvetliliği ve metaneti ile tabir olunur. Bazen rüyada görülen vücud, insanın, ce­sedi mesabesinde olan elbise, hanım, ev, sevgili ve evlat gibi şeylere işâret eder. R...

Rüyada İnsan Dişi Görmek

Rüyada görülen dişler, kişinin ev halkına ve akrabalarına işâret eder. Bazen rüyada görülen diş, rüya sahibinin millet ve kabilesinin en büyüğü ve en hayırlısı­na işâret eder. Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde t...

Rüyada İnsan Ayağı Görmek

İnsanın rüyada görülen ayağı, onun varlığı­dır. Rüyada insanın ayaklarında meydana gelen şeyin tabiri, onun malına ve durumuna aittir. Rüyada ayağı ile zina ettiğini görmek, ha­ram kazanmak amacıyla kadınların arkasında gezm...

Rüyada İğneci Görmek

Rüyada iğneciyi görmek, senet ve vesika yazan kimseye işâret eder. Bazen rüyada iğneci görmek, âlim, hakim, doktor ve insanların üzerine lâzım gelen şey­leri yazan kişiler gibi, halkı tahakkümleri altın­da bulunduran kimselere iş...

Rüyada İbrahim (A. S.) Görmek

Rüyada Hz. İbrahim Peygamberi görmek, çok çok iyilik ve hayırla yorumlanır. Hz. İbrahim’i (A.S.) rüyada görmek, hayır ve bereketle, uzun ömür ve bol rızıkla yorumlanır. Şefkatli bir babaya da delalet eder şeklinde yorumlanmıştı...

Rüyada İlaç Görmek

Rüyada ilaç görmek, sağlık ve şifaya ve iyiliğe işaret ola­rak yorumlanır demişlerdir. Yine bazı yoruma göre, rüyada ilaç görmek, rüya sahibinin dinde iyiliğine işaret eder. Bu sebeple kişinin iyileşmesi için rüyasında ilaç içtiği...

Rüyada İncil Görmek

Bir kimsenin rüyada (Hz. İsa’ya gelen) İncil'e bakarak okuduğunu görmesi, bir Hristiyan’dan menfaat sağlayaca­ğına, bir yarar elde edeceğine işarettir demişlerdir. Bir kimsenin rüyada İncil'i ezber olarak okuduğunu gör­mesi, iyi s...

Rüyada İnsan Görmek

Rüyada bilinmeyen ve tanınmayan birisini görmek, kendinizi gördüğünüze yorumlanır. Tanıdığınız bir adamı görmek, o adamdan veya başkasmdan bir şey alacağınıza işarettir. Şayet o şahıstan mal alırsanız aranızda kavga ve münakaşa çı...

Rüyada İnci Görmek

Bir kimsenin rüyada inci görmesi, şu cihetlere işaretle: Aslı ve huyu güzel (iyi) evlatla, güzellik, güzel söz ile, şiir, asil ve güzel kadınla, çok mal, hüner, sadık dost ve bazen de kedere yorumlanır demişlerdir. Bir kimsenin rü...

Rüyada İç Yağı Görmek

Rüyada eti yenen hayvanlardan birinin iç yağını gör­mek, rızkınızın (elinizdeki bolluğun) devamlı olacağına ve faydalanacağınız, yeni bir elbise alacağınıza işaret eder. Rüyada hiç yorulmadan, meşakkat çekmeden iç yağı top­ladığın...

Rüyada İçmek

Rüyasında su, süt ve helal olan şurup ve içeceklerden içtiğini görmek hayırla yorumlanır. Su veya süt içtiğini görmek, sağlıklı yaşama ve mutluluğa işaretle yorumlanır. Rüyada sabah vaktinde soğuk ve tatlı su iç­tiğini görmek,...

Rüyada İdris Görmek

Rüyada İdris (A.S.) peygamberi görmek, günahlardan sakınmaya ve uzaklaşmaya işarettir. Rüyasında Hz. İdris (Aleyhisselam) ile arkadaş olduğunu gören kimse, büyük mevki ve makam sahibi biriyle arka­daş olur veya olacağına işaretti...

Rüyada İdrar Görmek

Yorumu için sidik kelimesine de bakınız. Rüyada idrar görmek, haram mala ve ha­ram mal sarf etmeye işâret eder. Bazen rüyada idrar yaptığını görmek, helal olmayan bir şeye malını sarf etmeye işâret eder. Bazen de rüyada i...

Rüyada İlave Etmek

Bir kimsenin rüyada yemeğine veya içece­ğine, temiz ve helal bir şeyin ilave edildiğini görmesi, kolaylıkla elde edilecek rızka işâret eder. Bekâr bir kimsenin rüyada elbisesine diğer bir kimsenin elbisesinin ilave edildiğini g...

Rüyada İhram Görmek

Rüyada, hacca gidildiğini ve hacda ihrama girildiğini görmek, hayırlı ve şerefli bir haberle yorumlanır. Bir kimsenin rüyada ihrama girdiğini ve Hac için yola çıktığını görmesi, şu dört şekilde tabir olunmuştur: Hac ibadetini ye...

Rüyada İnat Görmek

Rüyanızda birileri ile inatlaştığınızı ve kendinizin on­lara veya ona inat ettiğinizi görmeniz, iyi değil, bu rüyanız pek iyiye yorulmaz. Rüyada inat etmek, kötülüğe ve şerre işarettir, şeklinde tabir olunur. Rüyasında bir kimse...

Rüyada İnci Gerdanlık Görmek

Bir kadının rüyada gördüğü gerdanlığı, ko­casına ve çocuğuna işaret eder şeklinde yorumlanır. Bekar bir erkeğin rüyasında boynunda bir gerdanlık gör­mesi, Kur'an-ı Kerim'i doğru düzgün ve güzel okuyan bir hanımla (kızla) evleni...

Rüyada İnmek

Bir kimsenin rüyada bir ağaç üzerindeyken oradan yere indiğini görmesi, içinde bulunduğu üzüntü ve kederden kurtulacağına ve feraha kavuşacağına işarettir demişlerdir. Rüyasında bir çatıdan ve bir apartman katından aşağıya indi...

Rüyada İnsan Eti Görmek

Rüyada insan eti yediğini görmek, mala zenginliğe işaretle yorumlanır denmiştir. Rüyasında bir insanın etin­den yediğini gören kişi, o kişinin malından yiyeceğine işa­ret eder şeklinde yorumlanır demişlerdir. Rüyada bir insanın...

Rüyada İpek Elbise ve Kuşak Görmek

Rüyada ipek bir elbise görmek, aşk ve sevgiye işaret eder demişlerdir. Rüyada sarı veya kırmızı renkli ipek bir elbise görmek, iyi sayılmaz. Hastalığa işaret eder demişlerdir. Rüyada ipek elbiseyi görmek, onu gören kimse için aş...

Rüyada İplik Görmek

Rüyada iplik görmek, değişik şekillerde yorumlanmıştır. Rüyada iplik görmek, delil ve şahide (tanığa) işaret eder. Rüyada görülen beyaz iplik gündüze, siyah iplik ise, geceye işaret eder denmiştir. Rüyada düğümlenmiş iplik, sihre...

Rüyada İplik Eğirmek

Bir kişinin rüyada ağır ağır iplik eğirdiğini görmesi, (kadın olsun, erkek olsun) uzak bir yolculuğa çık­maya işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüyayı gören kadın ise, iplik eğirdiği ipin başının kırıldığını görse, kadı­nın yol...

Rüyada İrin Görmek

Rüyada irin görmek, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bazı tabir ve yorumcular, rüyada görülen irin, rüya sahibi­nin hal ve durumunda bazı karışıklıkların olduğuna işaret eder şeklinde yorumlamışlardır. Bazı yorumculara göre i...