Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

İ

Kategorisi

İ harfi ile başlayan rüya tabirleri.

Rüyada İstiğfar Ettiğini Görmek

İnsanın rüyada istiğfarı rızkının bolluğuna işarettir. Bir kimsenin namazının dışında yaptığı istiğrafları, ömrünün uzun olmasıdır. İstiğfar, yardıma ve belayı def etmeğe yorumlanır. Rüyada kendisini istiğfar ediyor görse, Allah...

Rüyada Bir Şeyi İstediğini , Sorduğunu Görmek

Rüyada bir kimseden bir şey istemek ve sormak, iz takip etmeye ve işinde sebat göster-meye yorumlanır, rüyada birisinden bir şey istediğini gören kimse, talebe olur. Allah (C.C.) için tevazu göstererek şanı yücelir....

Rüyada İnsanın Nefsini Medhetmesini Görmesi

Rüyada nefsini medhettiğini gören kimse bir günah işler. Tanımadığı bir gencin kendisini medhettiğini görse, o kimsenin düşmanı kendisine itaat eder. Kendisini medhedenin ihtiyar birisi olduğunu görse, bütün insanlar tarafından me...

Rüyada İnsan Azası Görmek

Rüyada bir azasının kesildiğini gören kimse, ev halkından ayrılır veya onlar ondan ayrılır. Aza, insanın çocuğu ve neslidir. Bir kimse rüyada azasının birisinde bir şey meydana geldiğini görse, bu rüyanın yorumu o uzva nispet edil...

Rüyada İnci ve Cevher Delen Görmek

Rüyada inci ve cevher delen kimseyi görmek işlerin düzgün olmasına, zor şeylerin kolaylaşmasına ve evlenmeye işaret eder....

Rüyada İlan Ettiğini Görmek

Saklanması lazım gelen bir şeyi açığa vurması, gizli veya aşikâr olarak bazen sadaka vermesine, bazen de isminin ve sözünün yüceliğine işaret eder....

Rüyada İksir Görmek

Rüyada iksir, çok çalışmaktan ötürü, sağlığın bozulacağına işaret sayılır....

Rüyada İğin Başı Görmek

Rüyada iplik eğirilen iğ başına tesadüf ettiğini gören kadın, evlenir. Bir kadın iğ'in başını kaybettiğini görse, ve kendisi de evli ise o kadını kocası boşar. Veya onun kocada bir kızı varsa boşanır. Eğer o kadın rüyada iğin baş...

Rüyada İyi Kimseyi Kötülemek

Rüyada övülmeye lâyık olan kimseyi kötülediğini görmek, fuhşyat yapmaya, Allah'ın (c.c.) kitabından ve Rasûlullah'ın (s.a.s.) sünnetinden yüz çevirmeye işâret eder....

Rüyada İyi Görmek

Rüyada iyi ve güzel bir şey görmek, faydalı ilme, söz ve amelinde ihlâslı olmağa ve yararlı bir sırra işâret eder. Rüyada her şeyin iyisini görmek de, ilme, söz ve amelinde ihlâslı olmağa işâret eder.  ...

Rüyada İşinin Noksan ve Eksik Kaldığını Görmek

Bir kimsenin rüyada işinin noksan kaldığını görmesi, rüya sahibinin işsiz kalmasına işâret eder. Memur olan bir kimsenin rüyada işinin noksan kaldığını görmesi, işinin bitmemesine ve ümit ettiği şeyden ümidinin kesilmesine işâret...

Rüyada İşten Çıkarmak

Rüyada birisini işinden çıkardığını görmek, boşanma kararı almaya veya bir meslekten diğer bir mesleğe geçmeye işârettir....

Rüyada İşten Çıkarıldığını Görmek

Bir kimsenin rüyada işten çıkarıldığını gör­mesi, o kimsenin arzu ettiği memuriyete işâret eder. Rüyada vazifeden alındığını görmek, yeni bir vazifeye işâret eder. Bir kimsenin rüyada vazifeden alındığını ve yerine yaşlı birisin...

Rüyada İş Düşünmek

Rüyada iş düşünmek, mertebesi yüksek bir insana işâre...

Rüyada İstilam Görmek

Rüyada Hacerü'l-Esved'e el sürmek, tövbe etmeğe işarettir. Bazen rüyada Hacerü'l-Esved'e el sürmek, kendi çocuğunu veya hanımını ya da bir dos­tunu öpmesine işâret eder. Bazen de rüyada Hacerü'l-Esved'e el sür­mek, rütbe sahibi...

Rüyada İsrafil Aleyhisselamın Sur’unu Görmek

Bir kimsenin rüyada İsrafil aleyhisselâm'ın Sur'a üflediğini ve bunu da ancak kendisinin işittiğini görmesi, o kimsenin vefat edeceğine işâret eder. Rüyada İsrafil aleyhisselâm'ın Sur’a üfledi­ğini görmek, sâlih kimselerin kurtul...

Rüyada İslam Alimi Görmek

Bir kimsenin rüyada İslâm âlimlerinden herhangi birini görmesi, kadri yüksek kimseler tarafından övülmeye işâret eder. Bazen rüyada âlimleri görmek, ilimde ilerlemeye, hidayete, hikmet ve irfana işâret eder. Bazı kere de İslâm â...

Rüyada İspat Etmek

Bir kimsenin rüyada bir hususta şahitlik yaptığını ve bir şeyi ispat ettiğini görmesi, o kimsenin bir şey hakkında delil toplamasına işâret eder.  ...

Rüyada İrmik Helvası Görmek

Rüyada görülen irmik helvası, oyun ve neşe ile mala işâret eder. Bazen rüyada görülen irmik helvası, tehli­ke ve zarardan kurtulmaya işâret eder. Bazen de rüyada görülen irmik helvası, tesadüf ve pişmanlığa işâret eder. Bazı ke...

Rüyada İplikçi Görmek

Rüyada iplikçiyi görmek, işleri sağlamlaş­tırmaya ve sâlih amele başlamaya işâret eder. Bazen rüyada iplikçiyi görmek, şarkı söyle­meye ve kadınlara itaat etmeye işâret eder.  ...

Rüyada İp İle Aşağı Sarkmak

Rüyada evin veya yüksek duvarın üstünden bir iple aşağıya sarktığını hatta yere de indiği­ni görmek, zühd ve takvayı tercihle haram olan şeylerden sakınmaya işâret eder. Rüyada yüksek bir yerden aşağya düştü­ğünü görmek, bir şey...

Rüyada İntihar Görmek

Rüyada intihar eden birisini görmek, üzün­tülü bir habere veya sıkıntı verecek bir durum­la karşılaşmaya işâret eder. Rüyada intihar etmek ise, sıkıntıların geçe­ceğine refah ve saâdete ermeye işâret eder. Rüyada intihar ettiğin...

Rüyada İnsan Vücudu Görmek

Rüyada bedenin temiz ve kuvvetli görül­mesi, din ve insanın kuvvetliliği ve metaneti ile tabir olunur. Bazen rüyada görülen vücud, insanın, ce­sedi mesabesinde olan elbise, hanım, ev, sevgili ve evlat gibi şeylere işâret eder. R...

Rüyada İnsan Dişi Görmek

Rüyada görülen dişler, kişinin ev halkına ve akrabalarına işâret eder. Bazen rüyada görülen diş, rüya sahibinin millet ve kabilesinin en büyüğü ve en hayırlısı­na işâret eder. Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde t...

Rüyada İnsanın Bir Organını Görmek

Rüyada görülen insan organı, ev halkına işâret eder. Bazen rüyada görülen insan organı, insa­nın çocuğu ve nesline işâret eder. Rüyada bir azasının (organının) kesildiğini görmek, ev halkından ayrılmaya veya ev halkı­nın rüya sa...

Rüyada İnsan Ayağı Görmek

İnsanın rüyada görülen ayağı, onun varlığı­dır. Rüyada insanın ayaklarında meydana gelen şeyin tabiri, onun malına ve durumuna aittir. Rüyada ayağı ile zina ettiğini görmek, ha­ram kazanmak amacıyla kadınların arkasında gezm...