Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

G

Kategorisi

G harfi ile başlayan rüya tabirleri.

Rüyada Gümüş İbrik Görmek

Rüyada ibrik görmek rüya sahibine yetecek kadar mal sahibi olunacağına, helal kazanca ve hayatınızdaki her şeyin güzel olacağına delalettir. Rüyayı gören kişinin mutlu ve sevinçli haberler alacağına ya da olaylar yaşayacağına işar...

Rüyada Göz Göze Gelmek

Rüyada göz göze gelmek rüya sahibinin yalana maruz kaldığına, hakkının yendiğine ve bu kötülükleri ona yapan kişiyle yüzleşeceğine işarettir. Rüya sahibinin geride bıraktığı ve bilinçaltına ittiği olayların gün yüzüne çıkacağına,...

Rüyada Gömü Bulmak

Rüyada gömü bulmak hayra yorulur. Kişinin sahip olacağı huzurlu, mutlu ve refah dolu bir yaşama delalet eder. Ayrıca gömü bulmak kişiyi sevindirecek mutlu bir habere, müjdeye de delalet eder. Bazı alimlere göre dürüst ve cömert bi...

Rüyada Güneş Gözlüğü Görmek

Rüyada güneş gözlüğü görmek rüya sahibinin çevresindeki her insandan zarar gördüğüne ve bu nedenle davranışlarına ve attığı her adıma dikkat ettiğine, ince eleyip sık dokuduğuna delalet eder. Ayrıca bu rüya kişinin iş hayatında bi...

Rüyada Güzel Ev Görmek

Rüyada güzel ev görmek rüyayı gören kişinin hem bu dünya hem de ahret yaşamına yorumlanır. Rüyada güzel bir ede bulunduğunu görmek rüyayı gören kişinin sıkıtı ve dertlerinden kurtulur. Rüyada güzel bir eve sahip olduğunu gören hay...

Rüyada Güneşlenmek

Rüyada güneşlenmek rüyayı gören kişinin uzun yıllar boyunca iş yaşamında beraber hareket etmiş olduğu kişiler ile bir araya gelerek yeni bir iş atılımı yapacağına delalet eder.  Rüyayı gören kişi bu kişi ya da kişiler ile atılacağ...

Rüyada Gri Renk Görmek

Rüyada gri renk görmek, rüyayı gören kişinin karamsarlığa düştüğünü, çıkmazda kaldığını, duygusal bir çöküntü içinde olduğuna delalet eder. Rüya sahibinin başarısızlıkları ve kararsızlıklarının sonucunda bunalıma girecek olmasına...

Rüyada Gerdeğe Girmek

Rüyada gerdeğe girmek bolluk ve bereketin yakın zamanda rüyayı gören kişiye geleceğine yorumlanıyor.  Rüyayı gören kişinin hem özel hayatında hem de iş hayatında oldukça iyi gelişmelerin yaşanacağına delalet eder. Rüyada Evlenmek...

Rüyada Göze Sürme Çekmek

Rüyada göze sürme çekmek rüyayı gören kişinin berekette, bolluğa, mal ve mülke kavuşacağı anlamına gelir. Rüya sahibi kendi gözüne sürme çekiyor ise iş yaşamında oldukça başarı olacağı ve gelirinin artacağı şeklinde yorumlanır. Be...

Rüyada Gecekondu Görmek

Bu rüyayı gören kişilerin kendisini daha ileri seviyelere götüreceği, yücelteceği, itibar kazanacağı ve iş hayatında son derece yükseleceği söylenmektedir. Toplum tarafından saygınlık göreceği şeklinde yorumlanan bu rüya, kişinin...

Rüyada Gece Denize Girmek

Belirsizlik, karmaşa ve kaos dolu bir ortamda bulunduğu rüyada gece denize girdiğini gören kişileri ifade etmektedir. Kişiler tüm hareketlerine, sözlerine ve düşmanlarına karşı son derece dikkatli olmalıdır. Rüyada gece denize gir...

Rüyada Göze Görmek

Rüyada görülen su kaynağı, —eğer rüya sahibinin durumu belli değilse— nimet, hayır, bereket arzu ve maksada kavuşmaktır. Durumu belli olan bir kimse rüyada evinin içerisinde bir takım gözelerin kaynadığını görse, o kimseye bir...

Rüyada Göz Kapağı Görmek

Rüyada gözkapağı, acı ve hastalıklardan uzak olan bütün insanlar ve hassaten kadınlar için iyi bir rüyadır. Görülen gözkapaklarında et az olur veya yara ve çıban olursa, üzüntü ve kedere yorumlanır. Göz, mala işaret ettiğinde g...

Rüyada Göğe Çıktığını Görmek

Bir kimsenin rüyada göğe çıkıp oradan inmediğini görmesi, o kimsenin ölebileceğine, yahut ölüme yaklaşmasına işârettir. Bir kimsenin rüyada göğe çıkıp orada do­laştığını görmesi, o kimsenin, astronomi ilmini ve gizli ilimleri ö...

Rüyada Gelincik Hayvanı Görmek

Kişinin rüyada gelincik adı verilen bir hayvanı görmesi, kötü bir kişiye işarettir. Bu adam, zalim, merhametsiz biri­dir. Gelincik hayvanı böyle birini temsil eder. Rüyasında evine bir gelincik girdiğini görmek, evine girecek hile...

Rüyada Güzel Kokulu Bitkiler Görmek

Güzel kokulu otları rüyada görmek, yahut koklamak üzüntü, keder ve şiddetten kurtulmaya, güzel amel işlemeye ve sadık vaade yorumlanır. Bir ölü, rüyada diri bir kimseye güzel kokulu şey verse yahut bir kimse ölünün yanında güze...

Rüyada Güvey Görmek

Rüyada, çalgı, tambur ve zurna gibi oyun aletleri bulunan bir yerde güveyi görmek, o yerde bir şahsın öleceğine yorumlanır. Bir kimse rüyada güveyi olduğunu, fakat gelini görmediğini, kendisine böyle bir şeyin anlatılmadığını ve i...

Rüyada Güvercin Görmek

Rüyada kendisine güvercin verildiğini görmek uzak bir yerden fayda ve iyilik görmeye,güvercine silah atmak bir kadına iftira etmeye, etini yemek, eline bol mal geçeceğine, kendi­sine güvercinin uçarak gelmesi uzak bir yerden haber...

Rüyada Güve Görmek

Rüyada görülen güve, değişik yorumlara tabi tutulmuş­tur. Rüyanızda yemekte güve görmeniz, rahatsızlık çekeceğini­ze işaretle yorumlanır. Rüyada bir kumaşın üzerinde güve görmeniz, bazı üzüntü ve kederlere karışacağınızla tabir...

Rüyada Güneş Görmek

Rüyada görülen güneş, melik, halife, baba, altın, devlet adamı veya güzel bir kadındır. Güneşin batıdan doğması, mülke, bazı yorumcular, rüya sahibinin rezil olacağına, bazıları tevbe edeceğine, bazıları ise, ecelinin yaklaşaca...

Rüyada Gümüş Para Görmek

Rüyada görülen gümüş akçe, yanında gebe kadın olan kimse için çocuğa yorumlanır. Bazen gümüş para, zikir ve teşbihe, bazen da ıstırap veren dövmeye yorumlanır. Gümüş para söze yorumlanır. Eğer gümüş safi ve temiz olursa, o parala...

Rüyada Gümüş Görmek

Rüyada görülen gümüş, birikmiş mala, külçe halindeki gümüş ve beyaz ve güzel cariyeye yorumlanır. Çünkü gümüş kadınların takındıkları şeylerdendir. Rüyada kendisinin gümüşten bir kabı olduğunu veya gümüşten bir şey ya da kap iç...

Rüyada Gülmek

Rüyada —kahkahasız— gülmek ferahlık ve sevince yorumlanır. Rüyada yapılan bir şakadan dolayı gülünürse, şaka yapan kimsenin uyanıkken insaniyetsizliğine yorumlanır. Bir şeyi taklit etmekten dolayı gülmenin tabiri de böyledir. Zira...

Rüyada Gül Görmek

Rüyada gül görmek, şerefli olan bir adama veya çocuğa yahut kayıp bir kimsenin gelmesine ya da kadına yorumlanır. Rüyada gül görmek, görülen gülün ve gören kimsenin du­rumuna göre birçok şekilde tabir olunur. Rüyasında gül topla...

Rüyada Gübre Görmek

Rüyada görülen gübre, onu yiyen kimse için maldır. Özellikle kuru olan gübrenin ateş yapmaya faydası olursa, rızıktır. Üzerine insan gübresi bulaşmak, hastalık yahut korkudur. Bu rüya iyi iş sahibi kimse için hayır değildir. Rü...

Rüyada Gusül Görmek

Rüyada cünüplükten dolayı ve cuma namazı için gusletmek, günahlardan tevbe etmeye ana ve babası veyahut ahbapları hakkında gereken iyiliği yerine getirmeye yorumlanır. Gusledip yeni elbise giymediğini gören kimsenin, üzüntü ve...