Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

E

Kategorisi

E harfi ile başlayan rüya tabirleri.

Rüyada Eşyanın Değiştiğini Görmek

Rüyada varlıkların bilindikleri halden diğer bir hale girmeleri, mesela kilisenin camiye, kuru ağacın meyve veren bir ağaca döndüğünü görmek, rütbe sahiplerinin hallerinin değişmesine, rüya sahibinin gördüğü değişiklik nispetince,...

Rüyada Emr-i Bil Ma’ruf Görmek

Bir kimsenin rüyada insanlara dinin emirle­rini yapmalarını emretmesi ya da istikamet üzere bulunmaları için onlara öğüt vermesi yani insanlara iyilikle emrettiğini, namaz kılın, oruç tutun, kelime-i şehadet getirin, Kur’ân okuyun...

Rüyada Ezgi Görmek

Bir kimsenin rüyada ezgi söylediğini görmesi, iyi sayıl­maz ve hayra yorumlanmaz. Bu rüya keder ve musibete işarettir denmiştir. Bu rüyayı, gören kişinin sesi çok güzel böyle ezgi ve türkü cinsinden şeyleri güzel söylüyorsa, o zam...

Rüyada Eyyub(A.S) Görmek

Eyyub (A.S.)'ı görmek belâlara, ehlin, malın, evladın ve hanımın kaybolmasına ve buna da sabır ile tahammül edileceğine delildir. Bazen O'nu görmek, mal ve çocuklarının elinden çıkmasıdır. Eğer rüyayı gören hasta ise hastalığı iyi...

Rüyada Evliya Görmek

Evliya rüyaları daima iyi sayılırlar. Bu rüyalar sıkıntıların sona ereceği, dertlerin biteceğini müjdeler. Rüyayı gören kimse maddi manevi güvene kavuşur. Evliya rüyalarını gizlemek yararlıdır. Evliya tanınan biriyse, türbesi yakı...

Rüyada Elma Görmek: En Hayır Rüyalardan!

Rüyalar çoğu zaman rüya sahibinin bilinçaltındaki düşüncelerinin dışa vurumudur. Eğer rüya sahibinin hayatında birtakım karmaşık durumlar söz konusuyla görülen rüya dikkatli bir şekilde yorumlanıp ona göre adımlar atılmalıdır. Rüy...

Rüyada Emanet Görmek

Rüyasında herhangi bir kişiye emanet bir mal veya eşya bıraktığını görmek, onun gizli sırlarına vakıf olacağı­na işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir ölüye bir emanet bıraktığını görmek, bırak­tığı o emanetin perişan olacağı...

Rüyada Erkeklik Organı Görmek

Rüyada erkeklik organı görmek, uzun ömür, evlat, mal, şöhret ve güzel bir isim bırakmak gibi şeylere işaret olarak yorumlanır. Bir kimse rüyasında iki veya daha fazla cinsiyet (erkeklik) organı bulunuyormuş olduğunu görse, bu r...

Rüyada Erkek Görmek

Rüyada erkek kimse görmek, fazilet ve genişliğe ve kudret ve takvaya yorumlanır. Çünkü Allah Teala Hazretleri erkeği dişiye faziletli kılmıştır. Rüyada görülen erkek eğer tanınıyorsa, yine o kimse ile yahut onun adaşı ile yahut...

Rüyada Ense Görmek

Rüyada ense görmek, kötülemek, ilerlemek, gerilemek, izzet, zillet ya da borçtur. Bazen ense, bir adamın eserini araştıracağına yorumlanır. Ensenin kalın ve beyaz veya güzel kokulu yahut berrak ve parlar bir nur ya da demirden...

Rüyada Erik Görmek

Vaktinde görülmesi rızıktır. Yahut bir yitiğin bulunmasıdır. Mevsimsiz olarak görülürse, hastalık yahut üzüntü ve kederdir. Hasta, rüyasında erik yediğini görse hastalığı iyileşir ve kalkar. Rüyada erik görmek, aşka işarettir. Er...

Rüyada Enfal Suresi Görmek

Rüyada Enfal suresini veya ondan bir ayet okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; zafere ermeye, izzet ve yüceliğe yorumlanır. Ibn-i Abbas (r.a.)’ın yorumu Rüyasında Enfal suresinin tamamını veya bir parçasını okuduğunu veya b...

Rüyada Enbiya Suresi Görmek

Rüyada Enbiyâ sûresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, büyük nasip ve kıymetli rızka işaret ettiği gibi; rüya sahibinin peygamberlerin ilim ve niyâzları ile rızıklanmasına da yorumlanır. Kirmani’nin yorumu Rüyasında Enb...

Rüyada Emmek

Rüyada emdiğini görmek, eline mal geçeceğine yani, rüya sahibinin veya emen kişinin mal elde edeceğine, mal sahibi olacağına, emilen kişinin malından yararlanacağı­na işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında bir kadının memesin...

Rüyada Erkek Çocuk Görmek

Rüyasında henüz ergenlik çağına girmiş bir erkek çocuk görmek, şeref ve kuvvete ermeye işarettir. Rüyada buluğ çağına ermiş çocuğu gör­mek, izzet ve kuvvete işârettir. Rüyada, evlenmeksizin küçük bir çocuğu olduğunu görmek, dün...

Rüyada Esans Görmek

Rüyada esans görmek, maldır. Bazı yorumcular da izzet, şeref ve ululuğa erişmeye yorumlanır, dediler. Çarşıdan esans satın alıp eve getirdiği­nizi ve bunu eşinize hediye ettiğinizi görme­niz, başka birine ait bir sırrı ev halkı...

Rüyada Eşek Görmek

Anıran eşek, değersiz birinde azar işiteceğine işarettir. Eşeği kesmek kötü bir iş yapmaya işarettir. Rüyada eşek görmek, çocuğa ve hanıma yorumlanır. Eşek, amelsiz alime veya yatak, kilim v.s. gibi insanın ayağını bastığı ş...

Rüyada Eldiven Görmek

Rüyada eldiven görmek, sıkıntıya, ellerinde el­diven görmek, zevk ve sefaya, saadete, yırtık eldiven keder ve üzüntüye işarettir. Kişinin rüyada eldiven görmesi, yeni sürprizlerden hoşlandığına, yeni yeni şeylere işarettir. Bir...

Rüyada Elbise Görmek

Rüyada görülen elbisenin yorumu; elbisenin maddesi, rengi ve cinslerinin değişmesiyle değişir. Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer bir kadın harp elbise...

Rüyada Esir Görmek

Rüyada kendisini esir olmuş görmesi hayır ve rızk ile yorumlanır. Rüyada esirlik, sidiğinin tutulmasıdır. Yine esirlik, sırları bilmektir. Eğer kaybettiği bir şeyi varsa eline geçer ve ondan hayır görür. Rüyada esir görmek, has...

Rüyada Eşek Arısı Görmek

Rüyada eşek arısı görmek, kötü nefis ve ahlaksız kimseleri temsil eder. Rüyasında kendisini eşek arısının soktuğunu gören kim­se, ahlaksız bir kadın yüzünden başı belaya ve dolayısıyla üzüntü ve kedere düşer, şeklinde yorumlanı...

Rüyada Eşik Görmek

Rüyada görülen eşik rüyası, rüyayı gören kimsenin hanı­mı ile tabir olunur. Rüyasında eşikten atladığını gören kimsenin, başından bir olay geçeceğine işarettir. Bazı yoruma göre, rüyasında kapı eşiğinden atlayıp içeriye girdiği...

Rüyada Et Görmek

Kasaptan et almak bela ve musibete işaret eder. Rüyada bir başkasının etini yediğini görmek, dedikodu yapmak anlamındadır. Yılan eti, düşman tarafından elde edilecek maldır. Kebap yapılmış olan eti yemek, güvende olmak ve eğer...

Rüyada Ev Görmek

Rüyada görülen evin bir çok yorumu vardır. Ev görmek erkeğin beraberce yaşadığı hanımına yorumlanır. Bundan dolayı evlenen kimseye «eve girdi» denilir. Evinde yeni bir oda yapan sağlığına kavuşur. Eğer evde hasta yok ve rüyayı...

Rüyada Ekşili Çorba Görmek

Bir kimsenin rüyada ekşili bir çorba pişirdiğini ve ondan yediğini görmesi, iyiye yorumlanan hayırlı bir rüyadır. Bu rüya, rüya sahibi kişinin iyi bir insan olduğuna işa­rettir. Rüyasında sığır etiyle ekşili bir çorba pişirip onda...

Rüyada El Görmek

Rüyada elinin yanında bir el daha olduğunu gören kişinin malı mülkü, itibarı iki katına çıkar. Bazen de bu rüyayı görenin oğlu veya erkek kardeşi doğar ya da kaybolan biri geri gelir. Bir kimse gözüyle gördüğü gibi, eliyle de görs...