Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

D

Kategorisi

D harfi ile başlayan rüya tabirleri.

Rüyada Diken Görmek

Rüyada diken görmek, kaba bir adama veya birisi­nin üzerine alacağı borca fitne işarettir. Dikenin battığını görmek, ona fitne isabet edeceğine işarettir. Diken üzerine itildiğinizi görmek, alacağını almak için sıkıntıya düşeceğin...

Rüyada Davud Peygamberi Görmek

Rüyasında Davud peygamberi gören kimse, kuv­vet ve otorite sahibi olur, hatalı bir işinden dolayı da piş­man olup hatasından döner ve salih, iyi bir kul olur şek­linde tabir olunur. Hz. Davud peygamberi rüyada görmek, bazen rüy...

Rüyada Dikiş Dikmek

Dikiş dikmek veya benzeri bir şey yapmak, erkekler için kadın konusunda rahata kavuşacağına yorumlanır. Kadınlar için sahte ve dolandırıcı bir arkadaşı olduğuna işa­ret eder. El işi yapmak, çok kıymetli vefakar bir arkadaşa işaret...

Rüyada Dilenci Görmek

Rüyada dilenci görmek, öğrenciye delalet eder. Eğer rüyada dilenciye istediği şey verilse, öğrenciye de istediği bilgi verilecek manasına gelir.. Bir kimse, malının dilenciler tarafından alındığını görse, işinde çok büyük zarara u...

Rüyada Dinlemek

Rüyasında okunan Kur’an-ı Kerimi veya dini İlahi, kaside ve dinlediğini veyahut kendisi­ne yapılan bir dini nasihati dinlediğini görse, bu rüyası onun, doğru yola ve Allahü Teala’ya yöneleceğine işaret eder şeklinde yorumlanır. Rü...

Rüyada Dam Görmek

Rüyada dam (bir bina çatısı) görmek, asaletli bir kadına işaretle tabir olunur. Rüyada dam görmek, yüce bir kadın veya erkeğe yorumlanır. Rüyada damlar üzerine inmek eğer yaz mevsiminde ise rahatlığa, üzüntü, keder, sıkıntı ve has...

Rüyada Dalak Görmek

Rüyada dalak görmek, mal ve sıhhate işarettir. Bazı yorumculara göre rüyada dalak görmek din, sağlık, sıhhat, mal ve kuvvete işaret eder. Rüyada dalakla ilgili görülen durumlar bu cihetlere işaretle yorumlanır denmiştir. Da...

Rüyada Dalgıç Görmek

Rüyada dalgıç görmek, iyilik ve hayra kavuşulacağına işarettir. Mal ve mülk sahibi olunacağına da işarettir. Bazı kere de rüyada dalgıç görmek, bir devlet başkanına işaretle tabir olunur. Rüyasında inci çıkarmak için denize dal...

Rüyada Dans Görmek

Rüyada dans görmek, iyi talihe yorumlanır. Dans ettiğiniz kimsenin sizin sevginizi kazanmak isteyeceğine işarettir. Aile fertlerinizle dans etmek kısa bir zaman içinde servete kavuşa­cağınıza mutlu bir hayat süreceğinize işaret...

Rüyada Demir Kürek Görmek

Rüyada demir kürek görmek, hizmetçiye ve menfaata yorumlanır. Çünkü demir kürek, toprak ve çöplüklerin hepsini sürüp götürür. Toprak ve çöplük ise, malla yorumlanır. Demir küreğe ise, yanında toprak ve çöplüğü bulunan kimse muhtaç...

Rüyada Dağlamak / Dağlanmak

Rüyada görülen dağlama, harca­nan paraya veya mala, bazen de rüyayı gören kimsenin hastalanacağına işaret ile tabir edilir. Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu: Rüyasında kendisinin ateş­le dağlandığını gören kişinin bu rüyası, malın...

Rüyada Dabbetül’arz Görmek

Bir kimse rüyasında dabbetül’arzın çıktığını gör­müş olsa, rüya sahibi, iyilikle emredip kötülükten alıkoyan biri olduğuna veya Müminlerin galip (üstün) zafere ermeleri­ne ve münafıkların da helak (yok) olacaklarına işarettir....

Rüyada Dabbağhane Görmek

Rüyada dabbağhane (Debbağhane, Tabakhane, Deri Fabrikası) görmek, bazı yorumculara göre, sevince işarettir. Bazılarına göre ise, yakınlarıyla (akrabalarıyla) arala­rı açılıp dargınlaşacağına işarettir. Bazı yorumculara göre ise...

Rüyada Dağ Keçisi Görmek

Rüyada dağ keçisi gören kimsenin eline para ge­çer. Çünkü vahşi hayvanları avlamak, ele geçen ganimet ile tabir olunur. Rüyada dağ keçisi görmek, sınırları zorlayan adam anlamına gelir. Bir kimse rüyada dağ keçisine rastlasa za...

Rüyada Dalga Görmek

Rüyada dalga görmek, şiddetli bir azaba işaret olarak yorumlanır. Dalgaların yükseldiğini görmek, evi ise görenin bir kız çocuğu olacağına bazen de sonuç alınamayacak bir işe işa­ret eder. Dalgaların içinde kendisinin boğulduğunu...

Rüyada Dabbağ Görmek

Rüyada debbağ görmek, insanların işlerini düzenli bir şekilde sonuçlandırmasını yardımcı olarak sağlayan iyilik sever bir adama işaret olarak yorumlanır. Dabbağ (debbağ)’ın Türkçesi, tabak demektir ki, hayvan derile­rini tabakhane...

Rüyada Dağarcık Görmek

Rüyada dağarcık görmek, sır saklayan kimseyi temsil eder şeklinde tabir olunur. Bazı yorumculara göre, dağarcık görmek, malın korunma­sı ve eşyanın korunmasını sağlayan kimseye benzetilmiş­tir. Bu yoruma göre dağarcık görmek ko...

Rüyada Damat Görmek

Rüyada damadı olmayan biri damadı olduğunu görse, düşmanlarına karşı güvende olacağı anlamına gelir. Rüyada damat görmek, damadı bulunmayan için başarıya işaret sayılır. Damadı olanlar için işlerinin duraklamasına işaret sayılı...

Rüyada Damar Görmek

Rüyada damar ve sinirlerde bir ağrı, bir sızı olduğunu görmek, üzüntü, keder ve sıkın­tıya işâret eder. Rüyada sinirlerinden veya damarlarından birinin koptuğunu görmek, işlerin çıkmaza gireceğine ve bozukluğuna işâret eder....

Rüyada Bir Yere Dalmak

Yüksek bir yerden atlamak suretiyle suya dal­mak, pek cüretkar bir hareketinizin çok iyi bir şekilde sonuçlanacağına işarettir. Rüyada bir kimse denize, göle ve bir nehre daldığını görse, bu rüyası onun sosyal hayatta başarılı...

Rüyada Daire Görmek

Rüyada kendinizi dairede çalışıyor görmek, genç bir erkek için hiçte hoşlanmayacağı görev değişikliğine yorumlanır. Orta yaşlı bir kimse için gereksiz bir işe, genç bir kadın için eğlen­celi ve neşeli bir toplantıya,yaşlı kimse iç...

Rüyada Daktilo Görmek

Rüyada daktilo makinesi ile yazı yazmak genç bir erkek için zor fakat başarılı bir işe başlayacağına, orta yaşta bir kimse için kendi hatası yüzünden bir üzüntüye düşeceğine fakat tasarladığı planın gerçekleşmesine imkan bulacağı...

Rüyada Dağ Görmek

Rüyada dağ görmek, çocuğa, kadına ve seyahate işarettir. Rüyada kendini dağda görmek, bütün isteklerinize kavuşaca­ğınıza işarettir. Rüyada dağ görmek, şanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı...

Rüyada Dadı Görmek

Rüyada bir çocuğa bakmak veya bir dadı görmek, bu yıl içerisinde bir çocuğunuz olacağına işarettir. Rüyada dadı görülmesi çok iyice ve hayra yorumlanır. Hasta olan görse, şifa bulacağına işarettir. Borçlu olan gör­se yakın zamanda...