Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Ç

Kategorisi

Ç harfi ile başlayan rüya tabirleri.

Rüyada Çıkrık Görmek

Rüyada çıkrık görmek, rüyayı gören erkek için elem ve keder ile yorumlanır. Kadın görürse bu rüyayı, bir kız ço­cuğu olacağına işaretle tabir olunur. Bir kadın iş yaptığı çıkrığının kırıldığını görse, bu onun, kız ço­cuğunun ve...

Rüyada Çınar Görmek

Rüyada çınar ağacı görmek, mal ve mülkünüzün artacağına ve ömrünüzün uzun olacağına işarettir. Kurumuş çınar görmek, oldukça önemli bir kayba işarettir, çok yüksek çınar ağa­cı iyidir mutluluk ve sıhhattir, yıkılmış çınar ağacı gö...

Rüyada Çiçek Görmek

Rüyada çiçek görmek, hayra işarettir. Başında çiçekten taç bulunduğunu görmek, evlenerek dünya lezzetlerine ka­vuşmaya işarettir. Mevsimi dışında çiçek görmek, hüzün ve kede­re jşarettir. Renkli çiçekler dünyaya ve mala, çiçek gör...

Rüyada Çiftçi Görmek

Rüyada çiftçi görmek, hayırlı bir dost kazanmaya işarettir. Rüyada çiftlik ve tarla görmek, rızka ve hayra işarettir. Çiftliğin yıkıldığını, su bastığını görmek, o çiftliğin ürünlerinde meydana gelecek zarar ve ziyana işarettir. B...

Rüyada Çimen Görmek

Rüyada çimen görmek, sevinçli ve hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Tatlı hülyalar, ümit ve münakaşaya işarettir. Çi­menlerin üzerinde dolaşmak ümit edilmedik bir iş yüzünden çok sevineceğine işarettir. Kurumuş çimen tasarlanan b...

Rüyada Çimdiklemek

Rüyada görülen çimdik ve çimdiklemek çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Çimdikleme rüyası, bazen tamamkarlığa işarettir. Bazı yorumculara göre, rüyada çim­diklemek veya çimdiklenmek, kin ve düşmanlığa işarettir. Bazen de sevgiye v...

Rüyada Çivi Görmek

Rüyada çivi görmek, karakterinize aleni tecavüz veya dedikodu olacağına, şöhret ve itibarınızın biraz sarsılacağına ve iş hayatınızda zor durumlara düşeceğinize işarettir. Çivi çakmak evi­nize faydası dokunacak bir misafirin gelec...

Rüyada Çeşme Görmek

Rüyada çeşme görmek, çeşitli şekillerde yorumlanır. Bazı yorumculara göre, rüyada çeşme görmek, din ile tabir olunur demişlerdir. Bazılarına göre ise, rüyada çeşme gör­mek, mutluluğa işaret olarak tabir olunur denmiştir. Meşhur...

Rüyada Çekirge Görmek

Rüyada çekirge, azap ve Allah'ın askeridir. Çünkü çekirge Musa (A.S.)'ın mucizelerindendir. Rüyada çekirge görmek, bekarlar için iyi bir ev­lilik yapmaya veya güzel bir iş elde etmeye işarettir. Rüyada çekirge görmek, Allah’...

Rüyada Çekiç Görmek

Rüyada çekiç görmek, arkadaşlıkta saadete ve ağır bir işe girişmeye, çekiçle çivi çakmak çok sevinçli haber almaya çekiçle bir şey kırmak zevk, safa ve eğlenceye çekiç satmak mal kaybına, çekiç almak, mutluluğa işarettir. Rüyad...

Rüyada Çayır Görmek

İmam-ı Nablusi’nin Yorumu Rüyada çayır ve çimenlik bir yer görmek, zahmet ve meşakkat çekilmeden, kolayca elde edilecek rızka veya zahmeti, yük olması az hanıma veya manevi ilme veyahut devam eden sadaka ve hayra işaret eder şekl...

Rüyada Çizme Görmek

Rüyada çizme görmek, bir seyahat, bir sefer için yolcu­luğa işaret ettiği gibi, zahmet ve zorluğa da işaret eder şeklinde yorumlanır. Bu işaretlere göre, bir kimse rüyasında bir çizme görse veya ayağına çizme giydiğini görse, bu o...

Rüyada Çay (Dere) Görmek

Rüyasında bir kimse, bir çay veya dere kenarında oturduğunu ve su ile oynadığını görse, bu kimsenin evin­de bolluk ve bereket olacağına veya evli ise bir erkek çocu­ğu olacağına veya bekar ise, evleneceğine işaret eder. Bir kim...

Rüyada Çoban Görmek

Rüyada kendisini çoban olarak görmek mal sa­hibi olacağına işarettir. Koyun otlatan çoban görmek, yakında ha­yırlı bir işe teşebbüs ederek bundan faydalanacağınıza işarettir. Rüyada görülen çoban ve çobanlık ile ilgili rüyalar,...

Rüyada Çay Görmek

Rüyada siyah çay yaprağı görmek, kederlenmeye yo­rumlanır. Yeşil çay yaprağı görmek, birisi tarafından aşkla sevilme­ye işarettir. Çay içmek, sevgili veya arkadaşlarla iyi vakit geçirileceğine işarettir. Dostlarınızla birlikte çay...

Rüyada Çocuk Görmek

Kucakta taşınacak kadar büyümüş bir be­beği rüyada görmek, üzüntü ve kedere yo­rumlanır. Bir kişi rüyada birtakım çocuklarının doğdu­ğunu görmesi, üzüntü ve kedere yorumlanır. Bir kimse rüyasında küçük bir çocuğu doğurduğunu...

Rüyada Çorap Görmek

Rüyada çorap görmek, zarara uğramaya yorumlanır. Çorap çıkaran iftiraya uğrar, renkli çorap uzun sürmeyecek sü­se yorumlanır, iplik çorap kendi halinizde mutlu bir hayat geçire­ceğinize işarettir. Delik çorap aceleci olmamaya ve s...

Rüyada Çatal Görmek

Rüyada çatal görmek, dargın bulunduğunuz biri­siyle barışacağınıza yorumlanır. Kırık çatal başarısızlığa, çatal sa­tın almak, aldanacağınıza işarettir. Ufak çatal rahatlığa, büyük ça­tal keder ve ağrıya işarettir. Rüyada çatal...

Rüyada Çarşı Görmek

Rüyada çarşı görmek, hacca gitmeye kazançlı işe ve hayat standardınızın gelişeceğine işarettir. Çarşıda iş görmek, görenin hacca gideceğine ve hayırlı işler yapacağına işarettir. Dü­zenli ve kalabalık bir çarşı görmek, kazanç,bere...

Rüyada Çarşaf Görmek

Rüyada yatak veya yorgan çarşafı görmek, ya­kın gelecekte evlenmeye ve mesut bir yuva kurmaya işaret olarak yorumlanır. Kırmızı çarşaf kadın yüzünden kavga etmeye işarettir. Beyaz ve temiz çarşaf almak, güzel biriyle evlenmeye işa...

Rüyada Çöl Görmek

Rüyada çöl görmek şiddetli mihnettir, fakat bir süre sonra bir çaresini bulup çalışmaya başlayıp darlıktan kurtulmaya sıhhat ve afiyete işarettir. Harap mevkide bulunmak fakir ise ölü­me, çöl ne kadar geniş ve büyük olursa o derec...

Rüyada Çöplük Görmek

Rüyada çöplük görmek mala ve zenginliğe işaret ola­rak tabir olunur. Kendisinde korku olan her şeyden kendi kendini korkutan vesveseli bir kimse, rüyasında bir çöp­lük görse, içinde bulunduğu bu korkulu durumdan kurtu­lur veya kur...

Rüyada Çardak Görmek

Rüyada, çardak görmek: "Onlar, emin (ve mutmain) en yüksek makamlardadırlar." mealindeki ayetin işaretince, korkudan emin olmaya yorumlanır. Rüyayı gören bekârsa, evlenir. Evli ise çocuğu olur veya hanımı üzerine bir cariye alı...

Rüyada Çanta Görmek

Rüyada çanta görmek, sıkıntıya düşüleceğine işa­rettir. Bir seyahat çantası görmek, yakında seyahate çıkacağınıza işarettir. Çanta satın almak, dostlarınızdan acı söz duymaya, çanta taşımak yolculuk ve gurbete, çanta satmak ağrıla...

Rüyada Çanak Görmek

Rüyada toprak çanak-çömlek görmek, mala ve mülke işarettir. Parmaklarını ve çanağı yalamak rızkın tükenmesi­ne yorumlanır. Rüyada çanak görmek, iyi bir arkadaş ve hizmetçi bir kadına işarettir. Rüyada büyük bir çanak görmek,...

Rüyada Çörek Görmek

Rüyada çörek görmek ve yemek, evinize kısmetli, uğurlu bir kimsenin geleceğine ve bu kimseden faydala­nacağınıza işarettir. Rüyasında çörek yediğini gören kişi, büyük bir nimete erer şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada çörek yemek, ev...